torsdag 4 september 2008

Medietrender och mediekonsumtion


I första momentet i Mediekunskap så pratar vi om mediesamhället och vår konsumtion av media. Det finns många organisationer och företag som sysslar med att undersöka och få fram statistik om vår mediekonsumtion.

Här är några:

Nordicoms hemsida

Nordicoms rapport "Medietrender i norden 2008" (PDF)

SOM-institutet (Samhälle Opinion Massmedia) - Undersökningar om vad allmänheten tycker om alla möjliga frågor.

Jonas Webresurs om Mediesamhället
(Lättläst!)

/Magnus

Inga kommentarer: