fredag 28 augusti 2009

Kursstart igen!

"Min" lilla klass - JOH09

Idag så startade årets Mediekunskapskurs! JOH09 och MPH09 fick nöjet att spendera några timmar var med mig, kursplaner, intro-PowerPoint, momentsplaneringar och första inlämningsuppgiften.

Det blev en rivstart men stämningen var på topp och när jag hade MPH09 fick jag försöka lära mig 28 namn på kort tid också. Vi får se hur många som sitter kvar till nästa pass men helt omöjligt ska det inte vara. Sabines namnövning där man kopplar namnet till en rörelse passar mig utmärkt.

Här är frågorna som klasserna fick. Eleven väljer ut tre av frågorna att besvara skriftligt till nästa lektionspass. För mig som lärare så får jag en uppfattning om hur eleven har funderat på några mediefrågor innan kursen och hur intresset för att diskutera medieetik är. Vi startar ju med ett övergripande moment om mediernas påverkan i samhället.

1. Står medierna på någon speciell sida (politiskt, socialt, minoritetsmässig etc) i samhället enligt dig?
2. Borde man censurera internet i vissa fall? Ge ett exempel i så fall.
3. Tror du medierna har kraft att påverka Sveriges utrikespolitik? Ge exempel på hur detta kan ske i så fall.
4. Tar medierna tillräcklig hänsyn till minoritetsgrupper i Sverige?
5. Ska man skriva namn på brottslingar i nyhetsrapporteringen?
6. Ska tidningar skriva om små partier och göra dem mer kända än vad de är?
7. Ska man skriva i tidningen om personer som begått självmord?
8. Ska media bevaka rättegångar under tiden de pågår? Vad kan det innebära?
9. Kan det vara farligt att konsumera för mycket media?

Inga kommentarer: