torsdag 5 november 2009

Vecka 45 - in i tidningsvärldenImorgon, fredag, kör vi igång igen. Nya momentet för några veckor framöver är Tidningsvärlden och förhoppningsvis ska det ge något nytt och inte vara allt för segt.. ;)

Tidningen är ett stort och viktigt massmedium idag men har kanske inte samma slagkraft bland ungdomar idag som förr. Tidningen i skolan kämpar dock på för att upprätthålla ungdomars intresse och engagemang. Besök gärna sajten och ta del av massor av nyttig information om nyhetsvärlden och tidningarnas arbete.

Förhoppningen med momentet är att vi ska sätta tidningens roll i ett historiskt perspektiv, se tidningens "tyngd" som journalistisk plattform, att vi ska lära oss lite fackuttryck, reflektera över genusfrågan i artiklar, köra nyhetsanalys med de journalistiska frågorna, fundera över närhetens lag och även diskutera det överdrivna språk som många kvällstidningar ägnar sig åt nuförtiden.

En övergripande fråga att reflektera över är också tidningens roll i ett demokratiskt samhälle. Hur viktig har den varit och är den för att granska makten, upprätthålla lag och ordning och bidra till att demokrati frodas?