måndag 17 november 2008

Nyhetsanalys

Steg 1:

Nyhetsvärdering - vad gör att nyheten är värd sin status som nyhet?

http://www.tidningeniskolan.se/article.jsp?article=16740

Läs igenom artikeln och fundera över dagens huvudnyheter på www.dn.se eller www.svd.se - hur värderar du nyheterna?Steg 2:

Läs först den här artikeln:

http://www.tidningeniskolan.se/article.jsp?article=20032

Välj sedan en valfri artikel från någon av dagstidningarna. Den ska helst vara lite längre och utförlig.

Hur besvarar artikeln de journalistiska frågorna? Kika gärna på LBS Times för tips på hur artikelanalysen kan se ut.

Steg 3: (Om du hinner)

Kommentera nyhetsvärdet på nyheten. Varför är den viktig/relevant? (Utgå från artikeln i steg 1)

Skildrades samma nyhet på olika vis i olika tidningar? Vilka avvikelser fanns?

Personliga reflektion.

Inga kommentarer: