måndag 24 november 2008

Tidningen och genus - vecka 48

På lektionen idag så pratade vi om tidningen och genus. Framförallt så utgick vi från Tidningen i skolans material "Tidningen och genus" där jag plockade ut några punkter att utgå ifrån:

*************************************

Hårda och mjuka nyheter?

Sedan länge talar medierna om hårda nyheter (krigsrapportering, ekonomi,
politik m m) respektive mjuka (familj, relationer, omsorg, mat och kläder
m m).

Det finns en förutfattad mening om att manliga läsare väljer de
hårda nyheterna medan kvinnorna intresserar sig mest för de mjuka.
Samtidigt säger sig alla medier vända sig till en bred publik och ge såväl
kvinnor som män i olika åldrar intressanta nyheter.

Övningsexempel:

1. Kan du hitta exempel på nyheter som är hårda eller mjuka?

2. Är det män eller kvinnor som artiklarna handlar om?

3. Är det män eller kvinnor som uttalar sig i artiklarna?

4. Är journalisten som skriver den hårda eller mjuka nyheten man eller kvinna?

Text och genus

• Norm och undantag
Oftast spelar kön ingen roll i sammanhanget men alltför ofta utgår vi
från att mannen är norm och kvinnan undantaget.

• Alla har efternamn
För- och efternamn är en statusmarkör.

• Tänk tvärtom
De frågor som ställs till den unga trebarnsmamman som just utnämnts
till VD ska bara ställas om de även ställs till en man i samma position.

• Klädsel en fälla
Är kläderna relevant för artikeln?

• Ord har pondus
Används lika slagkraftiga och starka ord om kvinnor som om män?

• Ordval
Är en vuxen kvinna en ”tjej”? Är en vuxen man en ”kille”?

Övningar:

1. Hittar du exempel i en artikeln där könet markeras utan att det är relevant?
Ex. den kvinnliga arkitekten.., den kvinnliga bilföraren..., den kvinnliga
läkaren.. osv. Kan någon hitta motsvarande sätt att uttrycka sig om
män? Den manlige cyklisten.., den manlige affärsinnehavaren?

2. Skrivs förnamn eller efternamn ut på samma sätt om artikeln handlar om män som om den handlar om kvinnor? Hittar du exempel på när man skriver olika?

3. Ställs samma frågor till män som till kvinnor om artiklarna i övrigt är lika?


***********************************

Uppgiften är att utifrån dessa punkter hitta en egen vinkling och skriva en nyhetsanalys.

  • Ni kan exempelvis läsa en artikel om en kvinnlig VD på www.e24.se och reflektera över vilka frågor som ställs.
  • Ni kan titta på sportnyheterna - skildras kvinnornas framgångar på samma vis som mäns? (Hallandsposten skriver t.ex. om Sofia Arvidssons framgångar idag.
  • Hittar ni några typiskt "kvinnliga" ("mjuka") nyheter i sektionerna "Kvinna" eller "Barn"?
  • Hittar ni någon artikel på www.di.se om en manlig företagsledare? Hur är bildspråket? Hur skrivs hans namn? Tas hans familjeförhållanden upp?
Helst ska ni hitta någon vinkel som ni själva är intresserad av genom att utgå ifrån de punkter vi gick igenom på lektionspasset. Antingen så lämnar ni in det skriftligt till mig tillsammans med en utskrift av artikeln, eller så postar ni det på klassbloggen. (Antingen LBS Times eller LBS-Posten.) Uppgiften ska vara färdig till ert nästa lektionpass vecka 49.

Hör gärna av er om ni har några frågor - antingen genom att kommentera detta inlägg eller genom att maila mig via Adela.

http://lbstimes.blogspot.com/ är några artikelanalyser redan postade så där kan ni få några tips!

Mvh, Magnus

Inga kommentarer: