tisdag 27 april 2010

Musikindustrin - material uppdaterat

Det senaste momentet vi gick igenom var musikindustrin och under "Undervisningsmaterial" hittar ni det mesta som vi använde.

Mycket av diskussionen handlade om Spotifys stora roll på marknaden idag och hur musikindustrin måste möta det faktum att försäljningen av fysiska skivor minskat drastiskt. Många artister tjänar nu in mer pengar genom konserter, kringprodukter (t-shirt, kläder, lyxprodukter) och andra avtal än just skivförsäljning.

Piratkopieringen diskuterades också och många ansåg sig vara villiga att betala mellan 100 och 300 kronor i månaden för fri tillgång till musik, bara det gick att hitta någon vettig betalningsform.

Musikens stora roll i ungdomskulturen tyckte de flesta berodde på att den har en så bra relationsbyggande funktion. Man kan träffas genom musiken på konserter, på fester och har alltid något gemensamt att prata om.

Musiken är också viktig för att ha något "eget" i ungdomskulturen och som ett bra sätt att uttrycka och få utlopp för känslor som är viktigt, speciellt i ungdomsåren.

Läs mer om Spotifys nya satsning här

Reklamradion tappar unga lyssnare till Spotify

Ni som missat något av de två lektionstillfällena ska läsa igenom allt material som momentet handlat om, besvara diskussionsfrågorna skriftligt och lämna in dem så snart som möjligt till mig.

/ Magnus

Inga kommentarer: